Konkursy

Regulamin konkursu Aperia design: „Jedź ze mną na koniec świata

Regulamin konkursu Aperia design: „Jedź ze mną na koniec świata”.

 

Regulamin konkursu Aperia design na Facebooku:

„ Jedź ze mną na koniec świata”.

 

 1. Zasady ogólne
 2. Organizatorem Konkursu jest Aperia design (Apperise Group Sp. z o.o.) . Organizator przygotował  oraz ogłosił Konkurs do wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook”.
 3. Dane organizatora konkursu: Apperise Group Sp. z o.o. al. Jana Pawła 22 Warszawa
 4. Fundatorem Nagród jest: Aperia design (Apperise Group Sp. z o.o. ).
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 6. Informacje o nagrodach oraz sposobie ich wysyłki opisywane są każdorazowo przy okazji nowych konkursów.
 7. Nagroda – reprodukcja/ wydruk na płótnie Delfiny Olkowicz o wartości 249 zł brutto
 8. Zasady Konkursu
 9. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 14.01.2018 i kończy w dniu: 10.02.2018 o godzinie 20:00. Wyniki zostaną ogłoszone 11.02.2018
 10. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 11. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 15 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com.
 12. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
 13. Nagrodą w Konkursie jest reprodukcja obrazu Delfiny Olkowicz pt. „Jedź ze mną na koniec świata”
 14. Celem Konkursu jest inspiracja poprzez sztukę oraz przedstawienie Artystów Aperii design w kręgach znajomych uczestnikach konkursu.
 15. Swoje zgłoszenie należy zostawić w formie komentarza umieszczonego pod postem Konkursowym, maksymalnie do godziny 20:00 10.02.2018
 16. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba która najbardziej urzeknie nas swoją odpowiedzią. Oceny dokona dwuosobowa komisja złożona z dwóch Artystów Aperia Design, która zostanie wybrana dnia 8 lutego 2018.
 17. Nagroda wysyłana jest na adres wskazany przez Użytkownika w prywatnej wiadomości, przekazanej na kanale Facebook do obsługi Fundatora Nagród.
 18. Nagrody nie można zamienić na ekwiwalent w innej formie.
 19. Nagrody przekazywane są w ciągu 7 dni od zakończenia i rozwiązania Konkursu.

 

 • Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie" umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
 7. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji i anulowania Konkursu w dowolnie wybranym terminie.

 

Regulamin konkursu Aperia design: „Powiedz co widzisz ładnego i podaj dalej”.

Regulamin konkursu Aperia design na Facebooku:

„Powiedz co widzisz ładnego i podaj dalej”.

 

 • 1. Zasady ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Aperia design (Apperise Group Sp. z o.o.) . Organizator przygotował  oraz ogłosił Konkurs do wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook”.
 2. Dane organizatora konkursu: Apperise Group Sp. z o.o. al. Jana Pawła 22 Warszawa
 3. Fundatorem Nagród jest: Aperia design (Apperise Group Sp. z o.o. ).
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 5. Informacje o nagrodach oraz sposobie ich wysyłki opisywane są każdorazowo przy okazji nowych konkursów.
 6. Nagroda - reprodukcja Delfiny Olkowicz o wartości 249 zł brutto

  2. Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 3.12.2017 i kończy w dniu: 23.12.2017 o godzinie 20:00. Wyniki zostaną ogłoszone 27.12.2017
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 15 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com.
 4. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
 5. Nagrodą w Konkursie jest reprodukcja obrazu Delfiny Olkowicz pt. „Różowy mustang”
 6. Celem Konkursu jest zebranie ciekawych opinii o obrazie oraz przedstawienie sztuki oraz Artystów Aperii design w kręgach znajomych uczestnikach konkursu.
 7. Swoje zgłoszenie należy zostawić w formie komentarza opisującego obraz pod postem Konkursowym, maksymalnie do godziny 20:00 23.12.2017
 8. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba która najbardziej urzeknie nas swoją odpowiedzią. Oceny dokona dwuosobowa komisja złozona z dwóch Artystów Aperia Design, która zostanie wybrana dnia 21 grudnia 2017.
 9. Nagroda wysyłana jest na adres wskazany przez Użytkownika w prywatnej wiadomości, przekazanej na kanale Facebook do obsługi Fundatora Nagród.
 10. Nagrody nie można zamienić na ekwiwalent w innej formie.
 11. Nagrody przekazywane są w ciągu 7 dni od zakończenia i rozwiązania Konkursu.

 

 • 4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie" umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do Konkursu nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
 7. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji i anulowania Konkursu w dowolnie wybranym terminie.
custom_pattern
https://aperiadesign.com/wp-content/themes/skudo/
https://aperiadesign.com/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/apperise/ftp/AperiaDesign/AperiaDesign_wp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off